Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IBI URBANA

 • Del 29 d'abril al 30 de juny

IBI RÚSTICA

 • Del 30 de juny al 31 d'agost

IAE

 • Del 29 de juliol al 30 de setembre

IVTM (vehicles)

 • Del 31 de març al 31 de maig

ESCOMBRARIES (semestral)

 • Del 30 de juny al 31 d'agost
 • Del 27 de desembre al 28 de febrer (de l'any següent)

AIGUA (trimestral)

 • Del 31 de març al 31 de maig
 • Del 30 de juny al 31 d'agost
 • Del 30 de setrembre al 30 de novembre
 • Del 27 de desembre al 28 de febrer (de l'any següent)

TAXES (clavegueram, guals i nínxols)

 • Del 29 de juliol al 30 de setembre

Lloc i horari de pagament

El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals

Pl. Sant Jordi, 2

43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament

 • Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h

Formes de pagament

 • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
 • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
 • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
 • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
 • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.