Noticies

01/01/2023
L’objectiu del Pla és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els valors i els agents de cada indret...
Eleccions Parlament Europeu
22/04/2024 Actualitat
Període de consulta d’inscripció al cens electoral per les eleccions al Parlament de Europeu el día 9 de juny de 2024 Fins al dia 29 d’abril de 2024, inclò s, es pot consultar el cens electoral i presentar reclamacions, si és el cas. La consulta de les dades es pot fer per internet a la Seu...
13/03/2024
Avui s'obre el període de licitació de la llicència d'ús privatiu per a l'explotació del Bar Restaurant "El Centru" Des d'aquí podeu consultar el PLEC de CONDICIONS . El termini de presentació d'ofertes és del 13 de març fins el 12 d'abril. Qualsevol dubte podeu contactar amb l'Ajuntament de Bràfim.
08/11/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Bràfim la Subvenció de Transició Energètica i Acció Climàtica Línia 2 - PAESC corresponent a la convocatòria de 2022. L’import concedit ha estat de 34.408,50€ (95%) L’Ajuntament de Bràfim ha executat la 1a fase d’una Instal·lació Fotovoltaica...
08/11/2023 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Bràfim la Subvenció de Transició Energètica i Acció Climàtica Línia 4 per Accions de Foment de la Recollida Selectiva i Prevenció de Residus corresponent a la convocatòria de 2022. L’import concedit ha estat de 10.000,00€ (95%) Dins el marc d’...
27/06/2023
Adquisició de 2 equips informàtics i un armari RACK Segons les bases publicades al BOPT en relació amb l’acord de Govern de la Diputació de Tarragona del 26 de juliol de 2022, en el qual s’aproven les bases per a la concessió de les subnvencions per a la digitalització, transformación i millora de...
11/05/2023
Curs 23-24. Pre-Inscripció del 8 al 19 de maig.
11/05/2023
17/03/2023
En relació amb les bases publicades al BOP de Tarragona de 29 de març de 2022, sobre la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludable, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022. I segons el punt 19 de les bases aprovades per la...

Pàgines