Noticies

01/01/2023
L’objectiu del Pla és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els valors i els agents de cada indret...
27/06/2023
Adquisició de 2 equips informàtics i un armari RACK Segons les bases publicades al BOPT en relació amb l’acord de Govern de la Diputació de Tarragona del 26 de juliol de 2022, en el qual s’aproven les bases per a la concessió de les subnvencions per a la digitalització, transformación i millora de...
11/05/2023
Curs 23-24. Pre-Inscripció del 8 al 19 de maig.
11/05/2023
17/03/2023
En relació amb les bases publicades al BOP de Tarragona de 29 de març de 2022, sobre la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludable, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022. I segons el punt 19 de les bases aprovades per la...
01/03/2023
- Publicació de l'oferta: entre el 3 i el 5 de maig de 2023 - Període de presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig de 2023, ambdós inclosos. - Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny de 2023. - Termini per presentar una...
08/07/2022
16 DE JULIOL DE 2022 22.30H

Pàgines