Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions concedides per l'anualitat 2020

​Protecció de la Salut Pública amb motiu de la Covid19:  11.170,29 €.

 • Responsable de seguretat i higiene
 • Seguretat zones de bany
 • Adquisició EPIs
 • Neteja i desinfecció d'espais

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL.  Programa de despeses corrents: 48.574,89 €.

 • Enllumenat públic
 • Reparació, manteniment i conservació:
 1. ​Via pública
 2. Parcs i jardins
 3. Edificis municipals
 4. Equipaments municipals
 5. Serveis generals, neteja, assegurances...​

PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA. Any 2020

 • Acció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans: 1.363,10 €
 • Acció destinada a garantir el control de la qualitat de l'aigua de consum humà: 1.855,59 €.
 • Acció destinada a les actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics: 1.900,00 €.