Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions concedides per l'anualitat 2021

Subvenció per activitats culturals d'interès ciutadà

Nom de l'actuació: Act. culturals i d'interès ciutadà

Import de l'actuació: 10.807,50€

Import concedit: 7.565,25€

Percentatge concedit: 70%

 

Pla d'Acció Municipal

Nom de l'actuació: Despesa corrent 2021

Import de l'actuació: 48.574,89€

Import concedit: 48.574,89€

Percentatge concedit: 100%

 

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica (PAESC)

Nom de l'actuació: Substitució de lluminàries existents per lluminàries LEDS a diversos carrers (Fase II)

Import de l'actuació: 

Import concedit: 

Percentatge concedit: 

 

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

Actuacións:

 • Socorrista
 • Agent cívic
 • Aigua consum humà
 • Gestió d'animals domèstics abandonats
 • Neteja i desinfecció d'espais públics
 • Adquisició d'Equips de Protecció Individual (EPIs)

Import de l'actuació: €

Import concedit: €

Percentatge concedit: 

 

Contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals

> Parc 3 inflables: 750.00€

>Contacontes musical " La cançó més bonica del món": 350.00€

>Apropíssim: 1500.00€

 

 

Subvencions concedides per l'anualitat 2020

​Protecció de la Salut Pública amb motiu de la Covid19:  11.170,29 €.

 • Responsable de seguretat i higiene
 • Seguretat zones de bany
 • Adquisició EPIs
 • Neteja i desinfecció d'espais

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL.  Programa de despeses corrents: 48.574,89 €.

 • Enllumenat públic
 • Reparació, manteniment i conservació:
 1. ​Via pública
 2. Parcs i jardins
 3. Edificis municipals
 4. Equipaments municipals
 5. Serveis generals, neteja, assegurances...​

PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA. Any 2020

 • Acció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans: 1.363,10 €
 • Acció destinada a garantir el control de la qualitat de l'aigua de consum humà: 1.855,59 €.
 • Acció destinada a les actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics: 1.900,00 €.