Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions concedides per l'anualitat 2023

Protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals

     Pressupost Elegible: 12.727,38€

     Import Concedit: 10.000,00€

     Percentatge Concedit: 78,57%

Subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals

     Línia 2. Personal de socorrisme a les piscines municipals

     Pressupost Elegible: 11.360,09€

     Import Concedit: 8.443,00€

     Percentatge Concedit: 74,32%

     Línia 3. Desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació

     Pressupost Elegible: 3.038,31€

     Import Concedit: 2.436,98€

     Percentatge Concedit: 80,21%

Gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics

     Pressupost Elegible: 8.450,05€

     Import Concedit: 7.095,55€

     Percentatge Concedit: 83,97%

Interessos de Préstecs

     Pressupost Elegible: 6.296,40€

     Import Concedit: 6.296,40€

     Percentatge Concedit: 100%

Pla d'Acció Municipal

     Nom de l'actuació: Despeses corrents

     Import de l'Actuació: 48.574,89€

     Import Concedit: 48.574,89€

     Percentatge Concedit: 100%

 

Subvencions concedides per l'anualitat 2022

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica

     Nom de l'actuació: Línia 2 - PAESC

     Import de l'actuació: 57.107,73€

     Import mín. a executar: 36.219,48€

     Import concedit: 34.408,50€

     Percentatge concedit: 95%

 

Nom de l'actuació: Línia 4 - Residus

Import de l'actuació: 12.202,85€

Import mín. a executar: 10.526,32€

Import concedit: 10.000,00€

Percentatge concedit: 95%

 

Subvenció per a inversiona en quipaments municipals culturals i en béns inventariables per a equipaments (any 2022)

Nom de l'actuació: Adquisició mobiliari, instal·lació de mànegues contra incendis

Import de l'actuació: 26.109,47€

Import concedit: 24.804,00€€

Percentatge concedit: 95%

 

Foment de l'ocupació local 2022

Nom de l'actuació: Foment de l'ocupació

Import de l'actuació: 9.500,00€

Import concedit: 9.500,00€

Percentatge concedit: 100%

 

Pla d'Acció Municipal

Nom de l'actuació: Despeses corrents

Import de l'actuació: 48.574,89€

Import concedit: 48.574,89€

Percentatge concedit: 100%

 

Nom de l'actuació: Pavimentació i serveis Av. Alt Camp, fase 1

Import de l'actuació: 464.553,82€

Import concedit: 194.299,57€

Percentatge concedit: 194.299,57€

* No són elegibles els conceptes següents: Capítol xarxa previsió fibra òptica

 

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

Línia 1:

 • Socorrista:

Import concedit: 6.109,81€

Percentatge concedit: 95% 

 • Agent cívic:

Import concedit: 6.302,85€

Percentatge concedit: 95% 

 

Línia 2: Protecció Salut Pública

 • Aigua consum humà
 • Gestió d'animals domèstics abandonats
 • Neteja i desinfecció d'espais públics
 • Adquisició d'Equips de Protecció Individual (EPIs)

Import concedit: 13.550,40€

Percentatge concedit: 95%

 

Subvenció per projectes i activitats culturals singulars per a ens locals

Nom de l'actuació: Activitats culturals 2022

Import de l'actuació: 15.602,10€

Import concedit: 14.822,00€

Percentatge concedit: 95%

 

Foment de l'ocupació local 2022

Nom de l'actuació: Foment de l'ocupació

Import de l'actuació: 9.500,00€

Import concedit: 9.500,00€

Percentatge concedit: 100%

 

 

 

Subvencions concedides per l'anualitat 2021

 

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica (PAESC)

Nom de l'actuació: PAESC

Import de l'actuació: 20.358,25€

Import mín. a executar: 19.915,00€

Import concedit: 18.919,25€

Percentatge concedit: 95%

 

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

Línia 1:

 • Socorrista:

Import de l'actuació: 6.837,38 €

Import concedit: 6.495,51€

Percentatge concedit: 95% 

 • Agent cívic:

Import de l'actuació: 5.173,33 €

Import concedit: 4.914,66€

Percentatge concedit: 95% 

 

Línia 2: Protecció Salut Pública

 • Aigua consum humà
 • Gestió d'animals domèstics abandonats
 • Neteja i desinfecció d'espais públics
 • Adquisició d'Equips de Protecció Individual (EPIs)

Import de l'actuació: 7840,84€

Import concedit: 7.448,79 €

Percentatge concedit: 95%

 

Subvenció per activitats culturals d'interès ciutadà

Nom de l'actuació: Act. culturals i d'interès ciutadà

Import de l'actuació: 10.807,50€

Import concedit: 7.565,25€

Percentatge concedit: 70%

 

Subvencions concedides per l'anualitat 2021

Contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals

> Disco basica 1: 825.00€

> Disco profesional 1: 1425.00€

> Futbolí humà: 435.00€

> Parc 3 inflables: 750.00€

>Contacontes musical " La cançó més bonica del món": 350.00€

>Apropíssim: 1500.00€

> Parc 3 inflables: 750.00€

>Festiband Zombie: 1950.00€

>Associació Cultural Soroll. Castanyada: 800.00€

 

Subvenció per activitats culturals d'interès ciutadà

Nom de l'actuació: Act. culturals i d'interès ciutadà

Import de l'actuació: 10.807,50€

Import concedit: 7.565,25€

Percentatge concedit: 70%

 

Pla d'Acció Municipal

Nom de l'actuació: Despesa corrent 2021

Import de l'actuació: 48.574,89€

Import concedit: 48.574,89€

Percentatge concedit: 100%

 

Subvencions concedides per l'anualitat 2020

 

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica (PAESC)

Nom de l'actuació: PAES

Import de l'actuació: 15.316,22€

Import concedit: 14.051,33€

Percentatge concedit: 95%

 

​Protecció de la Salut Pública amb motiu de la Covid19:  11.170,29 €.

 • Responsable de seguretat i higiene
 • Seguretat zones de bany
 • Adquisició EPIs
 • Neteja i desinfecció d'espais

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL.  Programa de despeses corrents: 48.574,89 €.

 • Enllumenat públic
 • Reparació, manteniment i conservació:
 1. ​Via pública
 2. Parcs i jardins
 3. Edificis municipals
 4. Equipaments municipals
 5. Serveis generals, neteja, assegurances...​

PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA. Any 2020

 • Acció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans: 1.363,10 €
 • Acció destinada a garantir el control de la qualitat de l'aigua de consum humà: 1.855,59 €.
 • Acció destinada a les actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics: 1.900,00 €.