Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions concedides per l'anualitat 2022

Pla d'Acció Municipal

Nom de l'actuació: Despesa corrent 2022

Import de l'actuació: 48.574,89€

Import concedit: 48.574,89€

Percentatge concedit: 100%

 

Nom de l'actuació: Pavimentació i serveis Av. Alt Camp, fase 1

Import de l'actuació: 464.553,82€

Import concedit: 194.299,57€

Percentatge concedit: 194.299,57€

* No són elegibles els conceptes següents: Capítol xarxa previsió fibra òptica

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

Línia 1:

 • Socorrista:

Import concedit: 6.109,81€

Percentatge concedit: 95% 

 • Agent cívic:

Import concedit: 6.302,85€

Percentatge concedit: 95% 

 

Línia 2: Protecció Salut Pública

 • Aigua consum humà
 • Gestió d'animals domèstics abandonats
 • Neteja i desinfecció d'espais públics
 • Adquisició d'Equips de Protecció Individual (EPIs)

Import concedit: 13.550,40€

Percentatge concedit: 95%

 

 

Subvenció per projectes i activitats culturals singulars per a ens locals

Nom de l'actuació: Activitats culturals 2022

Import de l'actuació: 15.602,10€

Import concedit: 14.822,00€

Percentatge concedit: 95%

 

Pla d'Acció Municipal

Nom de l'actuació: Despesa corrent 2022

Import de l'actuació: 48.574,89€

Import concedit: 48.574,89€

Percentatge concedit: 100%

 

Nom de l'actuació: Pavimentació i serveis Av. Alt Camp, fase 1

Import de l'actuació: 464.553,82€

Import concedit: 194.299,57€

Percentatge concedit: 194.299,57€

* No són elegibles els conceptes següents: Capítol xarxa previsió fibra òptica

 

Subvencions concedides per l'anualitat 2021

 

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica (PAESC)

Nom de l'actuació: PAESC

Import de l'actuació: 20.358,25€

Import mín. a executar: 19.915,00€

Import concedit: 18.919,25€

Percentatge concedit: 95%

 

Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables

Línia 1:

 • Socorrista:

Import de l'actuació: 6.837,38 €

Import concedit: 6.495,51€

Percentatge concedit: 95% 

 • Agent cívic:

Import de l'actuació: 5.173,33 €

Import concedit: 4.914,66€

Percentatge concedit: 95% 

 

Línia 2: Protecció Salut Pública

 • Aigua consum humà
 • Gestió d'animals domèstics abandonats
 • Neteja i desinfecció d'espais públics
 • Adquisició d'Equips de Protecció Individual (EPIs)

Import de l'actuació: 7840,84€

Import concedit: 7.448,79 €

Percentatge concedit: 95%

 

Subvenció per activitats culturals d'interès ciutadà

Nom de l'actuació: Act. culturals i d'interès ciutadà

Import de l'actuació: 10.807,50€

Import concedit: 7.565,25€

Percentatge concedit: 70%

 

 

Subvencions concedides per l'anualitat 2021

Contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals

> Disco basica 1: 825.00€

> Disco profesional 1: 1425.00€

> Futbolí humà: 435.00€

> Parc 3 inflables: 750.00€

>Contacontes musical " La cançó més bonica del món": 350.00€

>Apropíssim: 1500.00€

> Parc 3 inflables: 750.00€

>Festiband Zombie: 1950.00€

>Associació Cultural Soroll. Castanyada: 800.00€

 

Subvenció per activitats culturals d'interès ciutadà

Nom de l'actuació: Act. culturals i d'interès ciutadà

Import de l'actuació: 10.807,50€

Import concedit: 7.565,25€

Percentatge concedit: 70%

 

Pla d'Acció Municipal

Nom de l'actuació: Despesa corrent 2021

Import de l'actuació: 48.574,89€

Import concedit: 48.574,89€

Percentatge concedit: 100%

 

 

 

Subvencions concedides per l'anualitat 2020

 

Subvenció per la transició energètica i acció climàtica (PAESC)

Nom de l'actuació: PAES

Import de l'actuació: 15.316,22€

Import concedit: 14.051,33€

Percentatge concedit: 95%

 

​Protecció de la Salut Pública amb motiu de la Covid19:  11.170,29 €.

 • Responsable de seguretat i higiene
 • Seguretat zones de bany
 • Adquisició EPIs
 • Neteja i desinfecció d'espais

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL.  Programa de despeses corrents: 48.574,89 €.

 • Enllumenat públic
 • Reparació, manteniment i conservació:
 1. ​Via pública
 2. Parcs i jardins
 3. Edificis municipals
 4. Equipaments municipals
 5. Serveis generals, neteja, assegurances...​

PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA. Any 2020

 • Acció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans: 1.363,10 €
 • Acció destinada a garantir el control de la qualitat de l'aigua de consum humà: 1.855,59 €.
 • Acció destinada a les actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics: 1.900,00 €.