Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions concedides per l'anualitat 2019

Pla d'Acció Municipal (PAM)

  • Programa despeses corrents: 31.220,25€

Pla d'Acció Municipal (PAM)

  • Inversió: Substitució de la coberta de l'edifici municipal: 10.406,75€

Subvenció protecció de la salut pública

  • Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: 1.575,56€
  • Reducció de la proliferació d'animals peridomèstics: 2.575,53€
  • Seguretat a zones de bany (piscina): 6.095,18€

Subvenció cultura

  • Adquisició de béns mobles per equipaments culturals: 5.000,00€
  • Programes i activitats culturals: 903,83€

Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal.

  • Llar d'Infants Municipal "Les Cireretes"