Subvencions Diputació de Tarragona

print pdf

Subvencions concedides l'any 2016

Pla d'Acció Municipal (PAM)

 • Programa despeses corrents: 58.935,39€

Pla especial d'inversions municipals

 • Actuacions diverses: millorar Pl. de la vila i zona educativa: 14.155,00€

Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal. Curs 2015/2016

 • Llar d'Infants Municipal "Les Cireretes": 13.125,00€

Subvenció de caràcter excepcional:

 • Destinada a la millora de camins afectats pels aiguats del 2 de novembre de 2016: 690,46€

Subvenció per al finançament dels ingressos dels prèstecs concertats per ajuntaments

Subvenció per a l'Ajuntament de Bràfim:

 • CatalunyaCaixa: 8,58€
 • CatalunyaCaixa: 44,04€
 • CatalunyaCaixa: 89,09€

Subvenció protecció de la salut pública

 • Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: 1.838,33€
 • Reducció de la proliferació d'animals peridomèstics: 2.369,57€

Subvenció cultura

 • Adquisició de béns mobles per equipaments culturals: 4.675,13€
 • Programes i activitats culturals: 431,36€