Infoconsum - Afectacions del coronavirus per a les persones consumidores pel COVID-19

23/03/2020

Infoconsum - Afectacions del coronavirus per a les persones consumidores pel COVID-19

Aquests dies estem atenent telemàticament totes les consultes a:

- consum@altcamp.cat

- 977608560

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

Documents associats: