Informació Comunicat Endesa

03/10/2016

Informació Comunicat Endesa

Interrupció del subministrament
d’energia elèctrica
 
 
Dia: 30 de setembre de 2016

 

Hora: de 09.00 a 13.00h

 

Zona afectada:
Av. Gaià
C/ Pau Casals
C/ De la Verge
C/ Estret
Av. Catalunya
C/ Vilabella 
 
Motiu:  treballs de manteniment de les xarxes de distribució elèctrica