Ordenança de la taxa de la Llar d’Infants Municipal "Les Cireretes"

04/05/2022

Ordenança de la taxa de la Llar d’Infants Municipal "Les Cireretes"

Es pretén modificar l’ordenança de la taxa de la Llar d’Infants, s’ha dut a terme l’inici de l’expedient.

 

Es farà una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la modificació de la mencionada Ordenança fiscal sobre:

 

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

 

Es fa aquesta consulta per el termini de 3 dies.