Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la piscina municipal

04/05/2022

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la piscina municipal

Iniciat l'expedient per dur a terme la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la piscina municipal

 

Es fa una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament en la qual es  demana l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la modificació de la mencionada Ordenança fiscal sobre:

 

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

El termini de les objeccions és de 3 dies.