Pressupostos participatius

05/05/2022

Pressupostos participatius

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a consulta pública la necessitat d'aprovar un regulador de Pressupostos participatius.

 

El  marc  en  què  es  planteja  la  nova  norma  és  el següent:

 

L’objectiu és la participació ciutadana

 

El termini de l’exposició és de 3 dies.