Subvenció salut pública Diputació de Tarragona, anualitat 2022

17/03/2023

Subvenció salut pública Diputació de Tarragona, anualitat 2022

En relació amb les bases publicades al BOP de Tarragona de 29 de març de 2022, sobre la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludable, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022. I segons el punt 19 de les bases aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 22 de març de 2022 i l’art. 18 de la Llei General de Subvencions (LGS), donem publicitat a la subvenció concedida.

 

Línia 1- 1.2 Piscines

Actuació: Servei socorrisme temporada 2022

Import actuació: 6.431,38€

Import concedit: 6.109,81€

Percentatge concedit: 95%

 

Línia 1- 1.3 Agent cívic

Actuació: Servei d’informació i control d’usuaris de la piscina municipal

Import actuació: 6.634,57€

Import concedit: 6.302,85€

Percentatge concedit: 95%

 

Línia 2 -Salut Pública

Actuació: analítiques d’aigua de consum humà, manteniment de dipòsit municipal, reparacions de fuites, reducció d’espècies plaga, tractament mosquit tigre, gestió d’animals abandonats, neteja i desinfecció de dependències municipals, adquisició d’Equips de Protecció Individual.

Import actuació: 14.263,58€

Import concedit: 13.550,10€

Percentatge concedit: 95%

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.